Stavanger
Klasaskjæret AS

Boston AS har ryddet og tildekket rundt Klasaskjæret i Stavanger for Klasaskjæret AS.

Store deler av sjøbunnen rundt Klasaskjeret var forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Oppdraget omfattet fjerning av avfall fra sjøbunnen og deretter tildekking av de forurensede områdene med rene masser. Området som ble tildekket hadde et areal på ca. 40 000 m2.

Sjøbunnen ble først skannet med multistråleskanning – deretter ble det satt ut målepinner – bunnen ble videofilmet – og til slutt igjen multistråleskannet for dokumentasjon. Tildekkingen foregikk med rene masser fra lokal leverandør og ble fraktet med lastebåt. Utstyret vi bruker, fordeler sanden spesielt skånsomt på sjøbunnen slik at den ikke virvler opp forurenset masse. Vi legger ut lagvis med eksakt tykkelse og med stor presisjon.

Oppdraget ble utført i nært samarbeid med Multikonsult AS i Stavanger.

Klikk her for å åpne attest!0 Comments

Legg igjen en kommentar

Related Work

Arrow-up