Hommelvik
Marvik kommune utenfor Trondheim

Underentreprenør til AF Decom, Trondheim

Tildekking av 151714 m2 forurenset sjøbunn. Ca 30 cm med rene tildekkingsmasser.

Størsteparten av tildekking skjedde på ca 40 meters dyp. Vi la også ut flytende aktivt kull på spesifikke områder. Oppdraget ble utført med stor presisjon og liten/ingen spredning av sedimenter.

Tilbakemeldinger:

Prosjekt leder for Bane NOR – Kristin Skei:

Etter gjennomgang av avmåleresultatene:

«Bane NOR anser med dette at AF Decom og Boston har ferdigstilt og levert arbeider med tildekking av forurensende masser i Hommelvikbukta på en meget god og tilfredsstillende måte.

Bane NOR er meget fornøyd med tildekkingsarbeid som er utført, samt evne til å være løsningsorientert ved endringer/tillegg (f.eks. felt 19 og 20) og tilpasning med utstyr.»

Prosjekt leder Ida Almvik, Multiconsult:

«Tildekkingslaget tilfredsstiller kravene satt i tillatelsen fra Statsforvalteren om tilstandsklasse II eller lavere umiddelbart etter tildekking.

Disse resultatene bekrefter det vi har sett fra den øvrige overvåkingen (passive prøvetakere, sedimentfeller og turbiditet) at partikkelspredningen har vært lav, og i den grad det har forekommet partikkelspredning har partiklene vært rene. Utleggingsmetodikken til Boston har med andre ord vært akkurat så presis og skånsom som vi ønsket og håpet! 😊»0 Comments

Legg igjen en kommentar

Related Work

Arrow-up