Vi skaper bedre havmiljø

Siden bedriften ble grunnlagt i 1989 har vi opparbeidet oss over 30 års erfaring innen godstransport og havbunnstjenester langs norskekysten. Vi har et bredt kontaktnett og mange samarbeidspartnere. I tillegg til transport av mineralsk sand og steinmasser, kan Boston AS tilby et variert spekter av skjellsand til ulike typer formål.

Boston AS er et ledende selskap innen havbunnstjenester, der vi utfører mudring og tildekking av forurenset havbunn. Vi har utviklet en kostnadsbesparende metodikk som samtidig gir høyere kvalitet og presisjon. Vi jobber målrettet med å forbedre havmiljøet i nordiske farvann!

NOEN AV VÅRE REFERANSER

Se vår animasjonsfilm

Se hvordan vi utfører vår unike prosedyre innen tildekking av forurenset havbunn

Teknologiske fremskritt

Subsea-bransjen har opplevd store fremskritt de siste tiårene. Vi er aktivt med i denne utviklingen, og har implementert ny og revolusjonerende teknologi i vårt arbeid. Eksempelvis har vi en ny styringsenhet som gjør tildekkingsjobben betydelig mer effektiv og presis. Vi utvikler produktene våre i tett samarbeid med havforskningsmiljøer.

Fokus på HMS

Vårt helhetlige styringssystem gir oss full kontroll og oversikt over avvik, rutiner og prosesser. Hensikten med vårt system er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Vår interkontroll tilstreber høy kvalitet, i et tett samarbeid med både interne og eksterne aktører. 

Se våre fartøy i aksjon

Video av vårt fartøy Ren Havn og vår styringsenhet i arbeid for kunde

Arrow-up