​​Forurensning av havmiljøet

Vi hjelper deg med å redde havbunnen

Forurensning har i mange år vært et økende og omfattende problem. Heldigvis har globaliseringen ført til en betraktelig bedre oversikt og innsikt over skadeomfanget. Dette har resultert i iverksettelse av store tiltak for å minske miljøproblemet, samt videre strategier for bekjempelse. Dette gjelder selvsagt også det maritime miljøet, og flere aktører har satt dette på dagsordenen. Som spesialister i subsea-bransjen har Boston AS som mål å redde havbunnen og legge til rette for at nytt liv kan oppstå og overleve. Vi går metodisk til verks i arbeidet vårt og bruker vår brede erfaring til å oppnå et best mulig resultat.

Havmiljøkrisen eskalerte betydelig ved inngangen til 1900-tallet, og var lenge et vedvarende problem. Flere og flere industribedrifter ble på disse tidspunkter etablert. Utslippsproblemene ble løst direkte ved å bruke nærmeste havbunn som avfallssted. I dag finnes det heldigvis lovfaste utslippsreguleringer som begrenser skaden en bedrift kan påføre miljøet. Industribedriftene har over tid selv innsett miljø-utfordringene, og bidrar nå aktivt i prosessen for å oppnå et renere havmiljø.

For å tildekke den forurensede sjøbunnen har vi utviklet en metode som gjør at vi i dag er i stand til å tildekke sjøbunnen uten å virvle opp forurenset masse, tildekke med meget høy presisjon og kontrollert tykkelse på massen. Pumpelekteren «Ren Havn» er i stand til å pumpe masser i rør ca. 2 km fra lekteren – noe som gjør at vi er svært konkurransedyktige når det gjelder å transportere masse til svært utilgjengelige områder. Kapasiteten er det heller ikke noe å si på – inntil 600 tonn i timen (60 billass pr time) – med andre ord svært miljøeffektiv, smidig og kostnadsreduserende utlegging.

Kontakt oss for å høre mer

Arrow-up