Om selskapet

Boston AS har bred erfaring innen shipping og utvalgte undervannstjenester

Vår historikk

Siden bedriften ble grunnlagt i 1989 har vi opparbeidet oss over 30 års erfaring innen godstransport og havbunnstjenester langs norskekysten. Vi har et bredt kontaktnett og mange samarbeidspartnere. I tillegg til transport av mineralsk sand og steinmasser, kan Boston AS tilby et variert spekter av skjellsand til ulike typer formål.

Boston AS er et ledende selskap innen havbunnstjenester, der vi utfører mudring og tildekking av forurenset havbunn. Vi har utviklet en kostnadsbesparende metodikk som samtidig gir høyere kvalitet og presisjon. Vi jobber målrettet med å forbedre havmiljøet i nordiske farvann!

Fokus på HMS

Vårt helhetlige styringssystem gir oss full kontroll og oversikt over avvik, rutiner og prosesser. Hensikten med vårt system er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Vår interkontroll tilstreber høy kvalitet, i et tett samarbeid med både interne og eksterne aktører. 

Bærekraft

Boston AS er opptatt av å forbedre miljøet og vi har en bevisst policy på bærekraft. Vår miljøgevinst er at vi bruker mindre ressurser enn våre konkurrenter for å gjøre den samme jobben. Dette får vi til ved at tildekkingen gjøres av en drone i stedet for en lekter. Våre ansatte skal være gode ambassadører for klimaet, og hver ansatt er CO2-nøytral via Trefadder-ordningen.

Fornøyde kunder

Vi gjør vårt ytterste for å tilfredsstille kundens behov. Vi lytter nøye til hva du faktisk ønsker deg, og bruker vår fagkunnskap aktivt i prosessen for å skreddersy et best mulig tilbud. Vi tilbyr oversiktlige og ryddige avtaler, god informasjon og tilgjengelighet, oppfølging og oppdatering underveis, at tidsfrister blir overholdt og at vi etterlater oss et ryddig område etter endt arbeid.

Teknologiske fremskritt

Subsea-bransjen har opplevd store fremskritt de siste tiårene. Vi er aktivt med i denne utviklingen, og har implementert ny og revolusjonerende teknologi i vårt arbeid. Eksempelvis har vi en ny styringsenhet som gjør tildekkingsjobben betydelig mer effektiv og presis. Vi utvikler produktene våre i tett samarbeid med havforskningsmiljøer.

Noen av våre oppdrag

 1. 2020/2021
  Hommelvik Marvik kommune utenfor Trondheim - Underentreprenør til AF Decom, Trondheim Tildekking av 151714 m2 forurenset sjøbunn. Ca 30 cm med rene tildekkingsmasser. Størsteparten av tildekking skjedde på ca 40 meters dyp. Vi la også ut flytende aktivt kull på spesifikke områder. Oppdraget ble utført med stor presisjon og liten/ingen spredning av sedimenter.
 2. 2020
  Bryggebyen i Arendal Vindholmen Eiendom AS - Oppdraget var å tildekke forurenset sjøbunn etter nedlagt skipsverft ved Vindholmen. Området var sterkt forurenset av tungmetaller, PAH, PCB og TBT. Arealet som ble tildekket var på 16700 m2
 3. 2019
  Test-oppdrag for Norsk Hydro i Gunnekleivfjorden, Porsgrunn. Tildekking av forurenset havbunn på tre utvalgte steder, til sammen 15 000 m2. Tildekking med aktivt kull og sand. Porsgrunn kommune.
 4. 2018-19
  Flekkefjord kommune - Mudring: 6513 m3 forurenset masse – ble levert til godkjent deponi. Tildekking: 66416 m2 ble tildekket med rene masser. Tildekkede områder: SIMEK Nord og Sør, Tjørsvågstrand, Trellevika og Slippen. I Logavassdraget ble Øvre Hølen og et område i Grisefjorden tildekket. Tildekking med aktivt kull: 6865 m2 tildekket med aktive masser i Trellevika, langs båthusene i Tjørsvågstrand og i Grisefjorden. Tildekking erosjonssikring: 22635 m2 ble lagt ved Slippen og Simek Sør.
 5. 2018
  Vassbakk og Stol på oppdrag fra Rosendal kommune. Tildekking av forurenset havbunn ved hovedkaien i Rosendal, på ca 5000 m2.
 6. 2018
  Skanska Norge AS - Tildekking på opprinnelig sjøbunn på en del av områdene, og komplimenterende tildekking på forskjellige områder. Total dekking 172 000 m2. Indre Kilen, Indre-, Midtre- og Ytre Havn, Sandefjord.
 7. 2017
  Bergen kommune - Testtildekking av forurenset sjøbunn i tre testfelter på totalt ca. 15 000 m2 med forskjellige typer tildekkingsmasser. Store Lungegårdvann.
 8. 2017
  Klasaskjæret AS – Fjerning av søppel og tildekking av forurenset havbunn ved Klasaskjæret utenfor Stavanger, på ca 40 000 m2.
 9. 2014
  Aibel AS - Fjerning av dokkputer ved bruk av grabb. Utdyping til kvote -16,5. Utenfor kaianlegg, Aibel Haugesund.
 10. 2013
  Statens Vegvesen - Tildekking av forurenset havbunn med bruk av skjellsand. T-forbindelsen Karmsundet.
 11. 2012
  Farsund Kommune - Tildekking av 7 500 m2 forurenset havbunn ved bruk av skjellsand. Naudodden.
Arrow-up