​​Tildekking av forurenset havbunn

Vi tildekker havbunn utsatt for forurensning

Helt siden 70-tallet har man utført tildekking av forurenset havbunn. Det som skiller Boston AS fra andre aktører på dette feltet, er vår spisskompetanse på selve utleggingen av masser. Det første vi gjør er å isolere forurensingen ved å bruke rene masser til å danne et filterlag på bunnen. Massen som benyttes kan variere i alt fra knust kalk og skjellsand til aktivt kull ut fra type forurensing og kundens ønsker. Det er meget viktig at filterlaget legges skånsomt og i tynne lag for å hindre oppvirvling av miljøgifter. Vår metode er så vidt vi vet unik sammenlignet med andre aktørers metodikk. Vi drysser massen kontrollert og varsomt i ønskede lag og med ønsket hastighet i kort avstand over havbunnen. Dette i motsetning til at masse tradisjonelt dumpes fra lekter med stor fare for oppvirvling av miljøgifter samt at man får ulik tykkelse på laget. Vi benytter en selvutviklet drone i vår metode, der dronen følger oppsatt rute via DP (dynamisk posisjoneringssystem), som vi fjernstyrer digitalt. Vi legger flere tynne lag på havbunnen til man oppnår ønsket tykkelse. Dette forsegler forurensingen, og hindrer dermed at levende organismer kommer i kontakt med forurenset masse.

Se videoen under for en mer visuell fremstilling av tildekkingsprosessen!

Kontakt oss for å høre mer

Arrow-up