Flekkefjord
Flekkefjord kommune
Renere Listerfjorder

I Flekkefjord fikk vi tildelt hele prosjektet «Opprydding Forurenset sjøbunn – Renere Listerfjorder».

Oppdraget var å fjerne forurensning med mudring og tildekking i Logavassdraget og i Byfjorden. Det ble mudret 6512 m3 forurenset masse som ble levert til godkjent deponi. Deretter ble 68620 m2 tildekket med rene masser. 6805 m2 med aktivt kull og 22595 m2 med erosjonsikring. Hovemålet med oppryddingen var å fjerne risikoen for at mennesker og levende organismer skulle bli eksponert for betydelige konsentrasjoner av miljøgifter. Vi hadde miljøbistand fra COWI AS.

Etter endt oppdrag var miljøvernminister Ola Elvestuen, representanter fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen på befaring, og de var svært imponert over resultatet (se tabeller under) og Bostons evne til innovasjon og nyskaping. Prosjektet ble omtalt som et glansbilde prosjekt.

Klikk her for å se referanse!

Klikk her for å se sluttrapport!

Klikk her for å se video fra oppdraget.0 Comments

Legg igjen en kommentar

Related Work

Arrow-up