Porsgrunn
Norsk Hydro AS
Gunnekleivfjorden

Norsk Hydro har fått pålegg om å rydde opp i forurensing i Gunnekleivfjorden utenfor Hydro sitt anlegg på Herøya. Bunnforholdene i denne fjorden er spesielt utfordrende i forhold til fare for oppvirvling av forurensing og utglidning. Vi fikk ansvar for å gjennomføre innledende tester. Boston AS undersøkte effekten ved bruk av forskjellige typer utleggingsutstyr. I tillegg utførte vi også tester av ulike typer og tykkelser av masse som ga best resultatet. Oppdraget ble utført ved å legge ut tynne sjikt i flere lag.

«Ren Havn» lå ved siden av den nyetablerte småbåthavnen i Frierfjorden og pumpet massen inn ca. 1300 m inn i Gunnekleivfjorden via Herøykanalen. Massen ble transportert til «Ren Havn» med lastebåt.

Klikk her for å se sluttrapport!0 Comments

Legg igjen en kommentar

Related Work

Arrow-up