Bergen
Bergen kommune miljøetaten
Store Lungegårdsvann

Boston AS fikk oppdraget med å test-tildekke flere områder inne i Store Lungegårdsvann. «Ren Havn» lå på utsiden av Nygårdsbrua i Puddefjorden og pumpet masse inn til områdene som skulle tildekkes. Det var derfor mulig for småbåter å passere uten hindring. Massen ble fraktet til «Ren Havn» med lastebåt. Oppdraget krevde gode løsninger for å både ivareta miljøet rundt med tanke på elementer som støy, men også en effektiv utførelse av arbeidet. Før oppdraget startet, fjernet vi avfall som var påvist i tildekkingsområdene.

Klikk her for å åpne attest – Bergen!

Klikk her for å åpne Cowi rapport!0 Comments

Legg igjen en kommentar

Related Work

Arrow-up