Filtramar

Filtramar – Avløpsrensning

Filtramar er et biofilter som benyttes i avløpsanlegg for å rense avløpsvann, slik som kloakk.

Filteret sørger for at organisk stoff og bakterier fjernes og at fosfor bindes opp. Det benyttes skjellsand i filteret, og skjellsand har mange års utholdenhet i binding av fosfor.

Under normal bruk og driftsforhold regner vi med at Filtramar har en funksjonstid på 10-20 år, før filtermassen må byttes med nytt materiale. Brukt materiale kan brukes som gjødsel- og kalkkilde på landbruksjord.

Kontakt oss for å høre mer

Filtramar spesifikasjon Killingøy

Arrow-up