Captimar

Tildekking av forurenset havbunn

Mange innsjøer, fjorder og havnebasseng i Norge er sterkt forurenset. Det kan være mange kilder til forurensing, for eksempel tidligere industri. Vi i Boston AS har utviklet et produkt som egner seg svært godt for tildekking av forurensede sedimenter. Vår skjellsand blir regelmessig testet for å tilfredsstille de strenge kravene i Miljødirektoratet’s veileder for tildekkingsmasse.

Skjellsand.pdf

Kontakt oss for å høre mer

Arrow-up