Agromar

Landbrukskalking – jordas fruktbarhet – bondens økonomi

Kalken skal ha samme plass i driftsplanen som gjødsel og andre innsatsfaktorer. Kalk er et ganske rimelig driftsmiddel som gir langsiktig avkastning. Kan leveres med båt eller bil!
Analyserapport.pdf
Forklaring til analyserapport: – BL001-16F Blomvåg «fin jordbruksand» – FL001-16F Mandal/Søgne «fin jordbruksand» – ML 001-16F Mandal /Søgne «fin jordbruksand» – YL001-16F Dyrholmen/Karmøy «fin jordbruksand» – BL 001-16G Blomvåg «grov filter sand»
Kontakt oss for å høre mer
Arrow-up