​​Mudring av havbunn

Vi bistår med å fjerne ulike typer masser, gjenstander og forurensing

Mudring dreier seg kort fortalt om fjerning av masser fra et sted til et annet, slik som forflytting av forurensede masser på havbunnen til et egnet deponi. Ved å tildekke med rene masser etter at hovedarbeidet er utført løser man miljøutfordringen.

Mudringen utføres med en FUCHS MASKIN MHL 380 – utstyr med avansert GPS utstyr og miljøgrabb. Rekkevidde inntil 20 meter.

Kontakt oss for å høre mer

Arrow-up